Proiect: Salariile unor angajaţi din Sănătate şi Apărare şi ordine publică ar urma să ajungă la nivelul grilei din 2022

Salariile unor angajaţi din Sănătate (registratori, infirmiere, brancardieri, îngrijitoare) şi Apărare şi ordine publică vor fi aduse la nivelul grilei din 2022, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Reprezentanţii Ministerului Muncii au afirmat că, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă publicat pentru consultare, se aduc la grila din 2022 prevăzută în Legea 153/2017 şi Anexa II (Sănătate) şi Anexa VI (Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională).

Proiectul de OUG are un articol unic: 

”La articolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) şi (16), cu următorul cuprins: «(15) Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr.II la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022. (16) Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu începând cu luna iunie 2023, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022»”.

În Nota de fundamentare se arată că, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actelor modificatoare acesteia, o parte din personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar din Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială” din Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv, statisticienii medicali, registratorii medicali, infirmierele, brancardierii, băieşii, nămolarii, spălătoresele, îngrijitoarele nu au atins nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă.

”Spre deosebire de restul personalului care este salarizat pe această anexă (medici, asistenţi medicali, alt personal de specialitate cu studii superioare, etc), aceste categorii de personal sunt singurele din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 care nu au atins nivelul maxim de salarizare din grilă”, se arată în document.

De asemenea, în contextul în care ultima majorare salarială pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. VIII ”Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie» a vizat un număr de aproximativ 8.000 de angajaţi din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, s-au creat premisele unei diferenţieri salariale în raport cu restul angajaţilor din sistem (poliţişti şi militari), salarizaţi potrivit anexei nr. VI la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi măsurilor fiscal-bugetare anuale, pentru care nivelul salariului de funcţie/soldei de funcţie nu a fost majorat până la concurenţa nivelului prevăzut de lege pentru anul 2022, care de altfel, ar rămâne singurele categorii de personal care nu ar avea salariile stabilite la nivelul respectiv.

”În acest context, absenţa unei măsuri financiare similare pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, raportat inclusiv la conduita legislativă recurentă în materia plafonării cuantumului elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar / solda lunară, este de natură a afecta exercitarea în parametri optimi a atribuţiilor instituţionale, activităţile poliţiştilor/militarilor fiind unele cu caracter deosebit/specific faţă de cele ale personalului civil. Astfel, în prezent, modalitatea de salarizare a acestor categorii de personal nu îndeplineşte în totalitate rolul de recompensare, fidelizare şi, totodată, de creştere a atractivităţii liniei de muncă care să diminueze posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate. Acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, în prezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituţiile de învăţământ proprii (în contextul în care, astfel cum se poate observa inclusiv din surse publice, numărul candidaţilor este incomparabil mai mic decât cel înregistrat în anii anteriori existând posibilitatea reală ca studenţii/elevii înmatriculaţi să nu acopere cifra de şcolarizare aprobată pe anul de învăţământ în curs), nici prin încadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de ordine publică, astfel încât principala sarcină instituţională legală, respectiv asigurarea unui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanţă reale”, mai scrie în Nota de fundamentare.

 

Sursa: Adevarul Zilei

ARTICOLE RECOMANDATE

ULTIMELE ȘTIRI